سرور اختصاصی هلند

سرور های اختصاصی مستقیم از دیتاسنتر لیزوب هلند

1x Intel Quad-Core Xeon E3-1230
 • 1x 4 cores 3.20GHz CPU
 • 4 LFF bays HP DL120 G7
 • 16GB DDR3 RAM
 • 2x2TB SATA HDD HDD
 • 10 TB TRAFFIC
 • 1 IP
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • NETHERLANDS LOCATION
شروع از
12,000,000ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
1x Intel Quad-Core Xeon E3-1230v2
 • 1x 4 cores 3.30GHz CPU
 • 2 LFF bays DELL R210-2
 • 16GB DDR3 RAM
 • 2x3TB SATA HDD HDD
 • 10 TB TRAFFIC
 • 1 IP
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • NETHERLANDS LOCATION
شروع از
14,000,000ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
1x Intel Quad-Core Xeon E-2274G
 • 1x 4 cores 4.00GHz CPU
 • 4 LFF bays DELL R240
 • 32GB DDR4 RAM
 • 2x4TB SATA HDD HDD
 • 10 TB TRAFFIC
 • 1 IP
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • NETHERLANDS LOCATION
شروع از
24,000,000ريال
ماهانه
2,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
1x Intel Quad-Core Xeon E-2274G
 • 1x 4 cores 4.00GHz CPU
 • 4 LFF bays DELL R240
 • 32GB DDR4 RAM
 • 2x480GB SSD HDD
 • 10 TB TRAFFIC
 • 1 IP
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • NETHERLANDS LOCATION
شروع از
27,000,000ريال
ماهانه
2,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید