سرور مجازی ایران SATA

سرور های مجازی ایران با هارد SATA و ترافیک نامحدود!

VPS T1
 • 1 Core vCPU
 • 1GB vRAM
 • 40GB Disk (SATA)
 • Unlimited Traffic
 • Any number IP
 • IRAN LOCATION
VPS T2 IRAN
 • 1 Core CPU
 • 1GB RAM
 • 60GB Disk (SATA)
 • Unlimited Traffic
 • Any number IP
 • IRAN LOCATION
VPS T3 IRAN
 • 2 Core CPU
 • 2GB RAM
 • 80GB Disk (SATA)
 • Unlimited Traffic
 • Any number IP
 • IRAN LOCATION
VPS T4 IRAN
 • 2 Core CPU
 • 3GB RAM
 • 120GB Disk (SATA)
 • Unlimited Traffic
 • Any number IP
 • IRAN LOCATION
VPS T5 IRAN
 • 4 Core CPU
 • 4GB RAM
 • 180GB Disk (SATA)
 • Unlimited Traffic
 • Any number IP
 • IRAN LOCATION
VPS T6 IRAN
 • 4 Core CPU
 • 6GB RAM
 • 500GB Disk (SATA)
 • Unlimited Traffic
 • Any number IP
 • IRAN LOCATION
VPS T7 IRAN
 • 4 Core CPU
 • 8GB RAM
 • 500GB Disk (SATA)
 • Unlimited Traffic
 • Any number IP
 • IRAN LOCATION
VPS T8 IRAN
 • 4 Core CPU
 • 8GB RAM
 • 750GB Disk (SATA)
 • Unlimited Traffic
 • Any number IP
 • IRAN LOCATION
VPS T9 IRAN
 • 6 Core CPU
 • 16GB RAM
 • 1TB Disk (SATA)
 • Unlimited Traffic
 • Any number IP
 • IRAN LOCATION
شروع از
4,800,000ريال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید