سرور مجازی هلند ACATEL

سرور مجازی دیتاسنتر ACATEL هلند (تحویل 1 الی 2 ساعت کاری)

HKVM-1 ecatel
 • 500Mhz-1V CPU
 • 2 LFF bays DELL R210-2
 • 512M RAM
 • 15G SSD HDD
 • 1Gbps PORT
 • 2TB/Month TRAFFIC
 • 1 IP
 • KVM VIRTUALIZER
 • Select OS OS
 • Virtualizor CONSOLE
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • ecatel-Holland LOCATION
شروع از
1,900,000ريال
ماهانه
450,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
HKVM-2 ecatel
 • 1Ghz-2V CPU
 • 2 LFF bays DELL R210-2
 • 1024M RAM
 • 20G SSD HDD
 • 1Gbps PORT
 • 3TB/Month TRAFFIC
 • 1 IP
 • KVM VIRTUALIZER
 • Select OS OS
 • Virtualizor CONSOLE
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • ecatel-Holland LOCATION
شروع از
2,700,000ريال
ماهانه
450,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
HKVM-3 ecatel
 • 1.5Ghz-2V CPU
 • 2 LFF bays DELL R210-2
 • 2048M RAM
 • 30G SSD HDD
 • 1Gbps PORT
 • 4TB/Month TRAFFIC
 • 1 IP
 • KVM VIRTUALIZER
 • Select OS OS
 • Virtualizor CONSOLE
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • ecatel-Holland LOCATION
شروع از
3,550,000ريال
ماهانه
450,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
HKVM-4 ecatel
 • 2Ghz-3V CPU
 • 2 LFF bays DELL R210-2
 • 3072M RAM
 • 40G SSD HDD
 • 1Gbps PORT
 • 5TB/Month TRAFFIC
 • 1 IP
 • KVM VIRTUALIZER
 • Select OS OS
 • Virtualizor CONSOLE
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • ecatel-Holland LOCATION
HKVM-5 ecatel
 • 2.5Ghz-3V CPU
 • 2 LFF bays DELL R210-2
 • 4096M RAM
 • 50G SSD HDD
 • 1Gbps PORT
 • 6TB/Month TRAFFIC
 • 1 IP
 • KVM VIRTUALIZER
 • Select OS OS
 • Virtualizor CONSOLE
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • ecatel-Holland LOCATION
شروع از
5,200,000ريال
ماهانه
450,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید